Svar på ”Kisaelever: Mobiler är inget problem” 5 april Hej eleverna i klass 5C på Värgårdsskolan i Kisa! Och tack för ert brev om mobiler i skolan som publicerades i Corren (5/4 2018).

Socialdemokraterna vill ha ett mobilförbud i klassrummen. Skälet är att vi är oroliga över att många lektioner störs av att elever håller på med mobilerna i stället för att koncentrera sig på undervisningen. När Skolverket frågade Sveriges lärare var det 2/3 som sa att deras lektioner varje dag stördes av att elever chattade, skickade sms eller höll på med spel.

Idag kan en lärare säga att eleverna måste lägga undan mobilerna om det finns ordningsregler om det på skolan eller om mobilerna stör. Vi vet att det ofta leder till tjafs och tjat. När lärare måste förklara varför de säger nej till mobilerna så tar det dyrbar tid och kraft från undervisningen.

Vi socialdemokrater vill vända på ordningen. Vi tycker att utgångspunkten ska vara att mobiler inte ska vara framme på lektionerna men att läraren ska kunna säga ja till mobiler. Det betyder att den ordning ni har i er klass kan fortsätta, om läraren tycker att det fungerar bra. Vi tycker att läraren ska bestämma, och jag vet precis som ni att när lärare och elever tillsammans har hittat lösningar som fungerar så är det bra.

Mobiler kan vara jättebra, till exempel om eleverna vill fotografera något viktigt som läraren skrivit på tavlan eller smartboarden, eller om en elev har diabetes och håller koll på blodsockerhalten med hjälp av en app. Men mobiler kan störa undervisningen och koncentrationen. Därför vill vi säkra att inga lektioner ska störas av mobiler och att lärarna ska kunna bestämma att mobiler får användas.