Insändare Enligt den senaste prognosen från SCB kommer vi 2035 att sakna 79 000 lärare. Det är en utmaning som vi alla måste bidra till att hitta lösningar på vilket också gör att vi måste hitta flera lösningar. Lärare utbildas på högskolor och universitet runt om i landet. Problemet är att 196 av Sveriges kommuner saknar högskola eller universitet i sin direkta närhet.

Med den nuvarande och kommande lärarbristen behövs vidgade satsningar för att hantera denna utmaning, så att även personer som bor i kommuner utan ”egen” högskola ges möjlighet att studera till lärare. Många, som med rätt förutsättningar för sina studier, vill utbilda sig kan inte göra det. Småbarnsföräldrar, ensamstående eller av andra anledningar ”ortsbundna” lämnas utanför möjligheten att studera eftersom de helt enkelt inte kan lösa det livspussel studierna skulle innebära.

Ett sätt att rekrytera lärare är att erbjuda utbildning som är i direkt relation till rådande arbetsmarknad och i närhet av studenter. Nitus (Nätverket för kommunala lärcentra) är sedan 20 år aktivt med lärcentra och lokala Campus i ett 100-tal kommuner runt om i Sverige. I huvudsak just de kommuner som inte har universitet eller högskola i sin direkta närhet.

Här kan vi, om resurser för decentraliserad utbildning allokeras till högskolesektorn, i samarbete med Nitus, utbilda minst 15 000 av de saknade lärarna. Därmed kan vi på så sätt medverka till att säkra lärarrekryteringen i mindre kommuner och på landsbygden.

Kent Wallén, ordförande i Nitus