Insändare Den 8 mars publicerades en artikel med rubriken ”Han tvingas betala för nytt avlopp”. Undertecknad, som artikeln handlar om, vill gärna belysa några fakta som saknades, vilka kan ge en mer rättvis bild än den redovisade.

Den 10/6 2014, när Tekniska verken börjat gräva för att lägga ner avlopps- och vattenledningar, skriver man ett brev ”Till fastighetsägare i Flemma/Snavudden” där man med önskvärd tydlighet meddelar: ”De avloppsanläggningar som finns idag och är godkända av miljökontoret bör anses som att de uppfyller kraven fram tills det att annat framkommer.” Vid den tidpunkten hade vi fem fastighetsägare, sommarboende på Snavelund, väl fungerande och av Miljökontoret godkända avloppsanläggningar sedan 2006 och något annat hade inte framkommit.

Den 22/10 det vill säga cirka fyra och en halv månad senare, skriver Tekniska verken återigen ett brev, där man meddelar att ”Den fastighetsägare som efter ca två år från att beslut om verksamhetsområde har tagits och inte har en av miljökontoret godkänd avloppsanläggning kommer att debiteras anläggningsavgift för en avloppsanslutning till Tekniska verken.” Detta löfte är lika tydligt som det löfte som gavs i det föregående brevet.

Linköpings kommun beslutade den 24/2 2015 att definiera ett så kallat verksamhetsområde för berörda områden, vilket var ca 8 månader efter det att man börjat gräva för avlopp och vatten! Två år efter nämnda brev hade samtliga fem fastighetsägare, sommarboende på Snavelund, väl fungerande och av Miljökontoret godkända avloppsanläggningar sedan 2006. Dessa två brev uppfattades naturligtvis som bindande löften, att vi inte kommer att behöva betala någon anläggningsavgift till Tekniska verken.

Den 7/11 2018, mer än 4 år senare, skriver Tekniska verken att ”Faktura avseende anläggningsavgift med belopp 112 915 kr inklusive moms kommer att skickas ut 2019-03-01 med förfallodatum 2019-03-31.” Fem sommarboende fastighetsägare med familjer på Snavelund, denna tidigare fridfulla och underbara plats, tvingas nu enligt Tekniska verkens brev, att tillsammans betala 564 575 för något som de aldrig har efterfrågat eller haft något behov av. Detta plötsliga betalningskrav strider helt mot vad Tekniska verken med tydliga löften i två brev meddelat att vi inte behöver betala!

Ett ärligt seriöst och förtroendefullt företag sviker inte sina givna löften.

Svante Söderström