Insändare Svar på "Cykelvägar viktiga för landsbygden", 4/9.

I valet 2014 fick MP 6,89 procent av rösterna tack vare unga väljare i storstäder. I hela Norrland, skogslänen och all landsbygd var siffrorna väsentligt lägre. I SVT:s vallokalsundersökning 2014 hade MP en extremt snedvriden åldersfördelning av väljare. De hade 4–5 gånger fler unga väljare än äldre. Det var mindre än 3 procent av alla landsbygdspensionärer som röstade på MP. Därför är det helt fel att ha MP som ”glesbygdsansvarig” i Linköpings kommun.

De flesta äldre vill nog att barnbarnen skall växa upp på en bra planet. Men vi äldre har upplevt alltför många domedagsprofetior. Förr skulle mänskligheten utplånas av kärnvapenkrig eller överbefolkning. Sedan har det blivit tyst om överbefolkningsproblemet. Men den 27/8 i år så läste jag en artikel i Corren med rubriken: ”Befolkningsökningen – ett hot mot klimatet”.

Sedan 1950-talet har jordens befolkning tredubblats. Frank Götmark, professor i ekologi vid Göteborgs universitet säger: ”Befolkningstillväxt medför automatiskt högre energiförbrukning vilket i sin tur innebär ökade utsläpp av växthusgaser.” Förbrukning av jordens resurser är ett globalt problem. MP däremot slösar enorma skattepengar på oväsentlig symbolpolitik med försumbar miljönytta på jordens klimat.

Jag gillar också forskning med att pumpa ned koldioxid i underjorden. Corren skriver 4/9 om BECCS-tekniken. MP anses som teknikfientliga så de är ”försiktiga” när Centerpartiets kommunalråd vill att Tekniska verken skall ha en anläggning redan år 2020-2021. Alla partier har åtgärder mot klimathotet men jag saknar tyvärr förtroende för kompetens och förnuft hos MP. Deras politik är förödande för landsbygden utom för dem som betjänar unga stadsbor med närodlad och ekologisk föda.

Till sist. Riksvägar med vajerräcke bör jämställas med motorvägar så att cyklar och traktorer förbjuds. Cykelvägar på landsbygden ger försumbar nytta. Bättre bilvägar är mycket viktigare om hela Sverige skall leva.

Hans Lindberg

landsbygdspensionär