Insändare Svar på "Arbetsmiljön var avgörande", 8/6.

Av Karin Olanders svar på vår insändare "Gåtfullt agerat av Gamla Linköping" (5/6) framgår att Linköpings kommun stöder museichefens beslut att inte längre engagera de tidigare gårdsmusikanterna. Som skäl anförs ”arbetsmiljöproblem”. En mycket allvarlig anklagelse, som förutsätter att den som framför sådan bör ha rejält på fötterna.

Beslutet synes vara taget innan att de utpekade vare sig fått kännedom om anklagelserna eller att de är föremål för intern utredning. De har därför inte haft möjlighet att gå i svaromål. Ett sådant förfarande från kommunens sida torde strida mot vad som är skick och bruk i ett demokratiskt samhälle.

Kommunens agerande synes vara exempel på dåligt ledarskap.

Hans Zettby

Linköping

Per Sjöswärd

Rimforsa