Insändare Svar på "Nyårsfirande med bristfälligt skydd", 9/1.

Bo Stolpstedt skriver i en insändare i Corren om säkerheten vid Linköpings nyårsfirande.

Visit Linköping & Co, Linköping kommuns säkerhetsavdelning, Polisen och Räddningstjänsten delar Bos tankar om att evenemang i Linköping ska vara trygga och säkra. Därför arbetar parterna med säkerhetsplaneringar inför varje större evenemang som arrangeras av Linköpings kommun eller Visit Linköping & Co. Det förebyggande arbetet med arrangemangens säkerhetsinsatser genomförs utifrån en rad olika analyser och planer. Tillsammans fördelas olika förebyggande insatser i en tät dialog parterna emellan.

Vid det här tillfället placerades ett antal polisbilar på strategiska platser, dels för att blockera, dels för att skapa en trygghet hos besökaren. Polisens närvaro var stor och flera polisgrupper rörde sig på och utanför borggården. På arrangemanget fanns även publikvärdar, publiksäkerhetspersonal samt sjukvårdspersonal och innan firandet gavs säkerhetsinformation till publiken.

Parternas gemensamma säkerhetsarbete tas på största allvar och kommer att fortsätta för att alla Linköpingsbor tryggt ska kunna gå på evenemang i Linköping.

Johan Rustan

vd Visit Linköping & Co