Insändare Svar på "Är elbilar näst på tur att dömas ut?", 14/3.

Sture Axelssons insändare innehåller en hel del fel och missuppfattningar.

Det är rätt att etanol ger mindre energi per liter. Men just därför är den också billigare än bensin. Den enda nackdelen är att man får tanka lite oftare. Själv har jag haft en etanolbil sedan 2006 och tankat bara tre gånger med bensin under 13 år, resten med E85. Jag har minskat klimatpåverkan kraftigt, och för det mesta sparat pengar dessutom. Men jag har fått tanka lite oftare – var fyrtionde mil istället för var femtiofemte. Knappast någon stor uppoffring för att minska klimatpåverkan.

Bilen blir slö och seg med etanol, skriver Sture Axelsson. Det är snarare tvärtom. Tävlingsbilar körs ofta på alkoholer och Koenigsegg kommer nu med en ren etanolhybrid.

När det gäller flygbränsle är Axelsson också ute och cyklar, om uttrycket tillåts. Biojetbränsle har precis samma egenskaper som fossilt jetbränsle när det gäller energiinnehåll. På samma sätt som biodiesel är lika energirik som vanlig diesel. Biojetbränslet måste nämligen klara den standard som finns för flygbränsle. Flygplanen kommer alltså att kunna flyga precis lika långt på samma tankning.

Jag kan hålla med dig om en sak: det finns både för- och nackdelar med olika alternativ till fossila drivmedel, också med elfordon. Men viktigast av allt är att ersätta den fossila bensinen och den fossila dieseln. Om vi ska lyckas med det så gäller det att inte sprida myter, särskilt inte om biobränslen, som är huvudalternativet till fossila drivmedel.

Kjell Andersson

Svebio – Svenska bioenergiföreningen