Insändare Svar på ”Omöjligt att hitta en parkeringsplats”, 8/11.

I Vasastaden byggs det mycket och i flera av de nya bostadsområdena har människor flyttat in under det gångna året. Antalet platser där parkering är möjlig har inte utökats eftersom Linköpings kommuns parkeringspolicy är att ny parkering vid nybyggnation ska lösas på tomtmark.

Dessutom får inte kommunen reservera platser på kommunal mark för specifika grupper om det inte gäller funktionsnedsatta. Dock kommer vi att under 2019 se över parkeringsregler och parkeringstaxor vilket även inkluderar boendeparkering.

När det gäller parkeringshus så dubbleras antalet platser i Akilles, de planeras stå klara till årsskiftet. I Vasastaden ska ett helt nytt parkeringshus byggas (läs mer här).

Olyckligtvis har flera av höstens arbeten på de kommunala gatorna i Vasastaden utförts samtidigt. Informationen om bland annat beläggningsarbetena finns på Linköpings kommuns hemsida (här), men vi tar lärdom av att den tyvärr inte har nått ut till alla. Vi ska också se över planeringen av arbetena för att undvika samma situation igen. Pågående arbeten beräknas vara klara i början av december.

Det är positivt att du gillar idén om alternativa miljövänliga färdmedel. Vi hoppas att denna upplevelse inte hindrar dig från att fortsätta tänka på detta vis.

Ulf Johansson Lorin

avdelningschef Stadsmiljökontoret