Ordet fritt I kommunfullmäktige i Linköping nyligen diskuterades hur länge badsjön skulle vara utan vatten. Oppositionen framförde att det blir 7 år, de styrande svarade med att under simhallens byggnation som är minst 2 år kommer inte badsjön att vara öppen, tillkommer minst 1 år för rivning av gamla simhallen, bäcken kommer också att ta tid, samt övrig byggnation på Folkungavallen. Vilket besked fick vi från de styrande, att det inte skulle ta 7 år men nästan? Det verkar som man har försökt mörka detta för Linköpingsborna.

Vad kommer allt att kosta? Enligt tidigare beslut var investeringskostnaden beräknad till 763 miljoner kronor i 2015 års penningvärde, vilket motsvarar i dag 864 Mkr. Vad är värdet av 240 parkeringsplatser, enligt uppgift kommer det att bli markparkeringar, parkeringsgarage eller parkeringshus är för dyrt. Markvärdet bör vara 20 000–30 000 kr/kvm. Om marken säljs för byggnation av bostäder är värdet över 200 Mkr. Enligt källa kommer också den tilltänkta bäcken att kosta över 100 Mkr att anlägga.

Tilläggskostnader är något som entreprenörerna tycker om, det är mer regel än undantag att det tillkommer minst 10 procent, på 864 Mkr blir det nästan 90 Mkr.

Summeras delposterna, så kommer slutsumman att hamna över 1 000 Mkr kanske till och med 1 200–1 300 Mkr. Det är vi kommuninvånare som får betala. När inser politiker att det inte är deras pengar.

En simhall som uppförs vid Saab Arena, som uppfyller idrottsföreningars och allmänhetens krav går att få för ett betydligt lägre pris, utanför Saab Arena finns idag cirka 400 parkeringsplatser.

Simhall och ishall ska byggas om möjligt tillsammans för energi- och driftbesparingar.

Tror någon på projektet efter diskussioner i media och kommunfullmäktige? Politiker hoppar av och kommer inte att ställa upp för nästa period. Vill de inte ta ansvar för projektet eller vill man inte vara med och försvara slutnotan? De styrande verkar rört ihop det till en riktig dyr soppa där fokus har varit att bygga ett dyrt skrytobjekt där det arkitektoniska i stället för funktion varit det viktigaste, simhall är en idrottsanläggning.

Har själv många års erfarenhet inom energi- och entreprenadbranschen.

Lars-Ove Gustavsson