Debatt Svar på "Stoppa upphandlingarna", 12/3.

Vänsterpartiet uttrycker en stor oro inför upphandlingar som genomförs inom omsorgen i Linköpings kommun. Jag kan försäkra Vänsterpartiet om att jag och Allians för Linköping alltid kommer att prioritera att den omsorg som tillhandahålls i kommunen ska hålla hög kvalitet, oavsett utförare.

Värt att lyfta är att en upphandling inte alltid behöver innebära ett byte till ny utförare, men när så sker kommer kommunen alltid göra sitt yttersta för att övergången påverkar de boende i så liten utsträckning som möjligt.

Ofta kan en ny utförare tillföra ett nytänkande och nya kunskaper som i sin tur förbättrar både arbetsmiljö och boendemiljö.

För oss är det självklart att alltid fokusera på kvaliteten inom omsorgen och låta den vara styrande. Därför lägger också kommunen så stor vikt vid att regelbundet träffa utförarna för uppföljning av de olika verksamheterna. Detta sker givetvis även då det inte sker byte av utförare.

Jag håller med Vänsterpartiet om att en bra kommun ska se till att alla invånare kan leva trygga och fulla liv, våra partier har bara olika tillvägagångssätt att uppnå det.

Annika Krutzén (M)

kommunalråd

ordförande social- och omsorgsnämnden