Insändare Svar på ”Linköping behöver mer blandat boende”, 2/6.

Michael Cocozza (L) försöker att blanda ihop korten i ett svar på min tidigare insändare "Linköping behöver fler hyresrätter", 30/5. Det är ingen falsk motsättning, ombildar man hyreslägenheter till bostadsrätter försvinner dessa som hyresrätter. Det förstår de flesta. Michael Cocozza påstår att man ändå kan behålla andelen hyreslägenheter genom att bygga mer nya hyresrätter. Jag menar att vi inte kan nöja oss med att behålla andelen, utan vi måste öka andelen och byggandet av hyreslägenheter, för att behovet är stort.

Att Stångåstaden genomför fastighetsaffärer handlar om att frigöra kapital för att fortsätta bygga bort bostadsbristen. Det är vårt uppdrag. I Stångåstadens styrelse ingår Liberalerna och står bakom det beslutet i likhet med andra beslut i styrelsen. Det kanske inte var känt av Michael Cocozza.

Att Michael Cocozza dessutom i sitt svar till mig vill blanda in hyror, ”utländska fastighetsägare”, med mera, handlar om komma bort från frågan om ombildningar. I Liberalernas egen undersökning framkom att 55 procent av de tillfrågade var emot att Stångåstadens lägenheter skulle ombildas. Det bryr man sig inte om.

Det är bra att det kommer in nya, seriösa aktörer i Linköping. Företag som är intresserade av att satsa i Linköping och som vill medverka till en bättre bostadsmarknad. Det är bra om Stångåstaden och Michael Cocozzas bostadsföretag får konkurrens. Det är bra för dem som bor och bra för Linköping.

Det är dyrt med nyproduktion, då duger det inte med önsketänkande. Det behövs konkreta åtgärder, det arbetar Stångåstaden med. I dag har 70 procent av Stångåstadens lägenheter en hyra på under 7 000 kronor per månad. Det är dem som Michael Cocozza sneglar på och vill göra till bostadsrätter.

Det är korrekt att Stångåstaden vill bygga nya bostadsrätter på Ebbepark. Varför? Det blir en bättre ekonomi och blandade bostadsområden är bra. Vi ombildar dock inte några hyresrätter, de som finns behövs.

Jag upprepar min uppmaning från mitt tidigare inlägg. Låt dem som vill bygga bostadsrätter göra det – men låt dem som vill hyra sin bostad göra det.

Då har jag överhuvudtaget inte berört frågan om att alla inte vill eller kan köpa sig en bostad. Dessa tror jag inte heller vill bli hyresgäster hos sina grannar, vilket blir följden av ombildningar.

Michael Cocozza är en stor fastighetsägare i Linköping och har stora ekonomiska intressen i utvecklingen av Linköpings bostadsmarknad. Det är lätt att det blir en sammanblandning.

Den här debatten kan vara klargörande för väljarna av vad som står på spel i det kommande valet i höst.

Jan Österlind (S)

styrelseordförande Stångåstaden

Svar från Michael Cocozza:

Jan Österlind har svårt att hålla en god ton i debatten. Vi kan sammanfatta debatten med två olika linjer för bostadspolitiken i Linköping, den socialliberala och den socialdemokratiska.

Liberalerna i Linköping står för lägre hyror i nyproduktionen, mer av konkurrens, förköpsrätt för hyresgäster om kommunen säljer bostadshus, att kommunen ska bygga hyreslägenheter, inte bostadsrätter, samt en strävan att få mer blandade upplåtelseformen i bostadskvarteren och på så sätt motverka segregation. Vi vill även konjunkturanpassa kommunens byggnadsinvesteringar, bygga mer i lågkonjunktur när det råder arbetslöshet.

Jan Österlind och S verkar står för motsatsen, höga hyror i nyproduktionen, ingen förköpsrätt, försäljning av stora sammanhängande hyreshusområden. gärna till utländska aktörer, att Stångåstaden även ska ge sig in på att bygga bostadsrätter och blåsa på med dyra byggen i högkonjunktur.

Avslutningsvis inser Jan Österlind att han förlorat debatten i sakfrågan och övergår till personangrepp och misstänkliggöranden. Till skillnad från Jan Österlind har jag 35 års erfarenhet från bygg- och fastighetsmarknaden i kommunen. När man tar ett förtroendeuppdrag är det hårt arbete för det allmänna bästa som gäller. De flesta i Linköping vet att jag kan tänka på annat än min egen snöda vinning. Detta framgår även av denna debatt där jag argumenterar för lägre hyror i nyproduktionen, vilket inte är i enlighet med mina privata intressen.

Michael Cocozza (L)