Insändare Ödeshögs kommuns slogan är ”Rum för själen”. Denna slogan, en gång myntad av den kända författarinnan Ellen Key, fångar ganska bra den småstadsidyll som Ödeshögs kommun strävar efter att vara. För visst är det härligt att bo på en mindre ort? Närheten till det mesta, mindre stress och känslan av att alla i någon mån känner varandra och hjälps åt är värden som uppskattas av många.

Men för att kunna bo och leva på en mindre ort så är det av yttersta vikt att kollektivtrafiken fungerar. Anledningen till detta är för att många som bor i Ödeshög arbetspendlar in till större orter och då måste kollektivtrafiken fungera. Vi har de senaste åren sett flagranta exempel på nedläggningar av busslinjer från Ödeshög.

Bussen mellan Ödeshög och Vadstena har försvunnit, bussen till Gränna likaså och det finns risk för ytterligare försämringar i framtiden. Detta vill Liberalerna ändra på. En röst på Liberalerna i kommunfullmäktigevalet i Ödeshög den 9 september är en röst för att kommunen betydligt kraftfullare än idag ska driva på för att förbättra kollektivtrafiken till närliggande orter, detta är helt centralt för att Ödeshögs kommun ska kunna växa, vilket i sin tur är helt centralt för att vi ska klara välfärdens utmaningar.

Martin Klerung

ordförande Liberalerna i Ödeshög och kandidat till kommunfullmäktige