Insändare Min fru opererades på US för grå starr under 2017, en operation som delvis gick fel, hon blev blind under två dagar efter operationen. Väl tillbaka på US så konstaterade man att hon hade alldeles för högt tryck i det opererade ögat. Hon fick ögondroppar för att motverka trycket, vilket var en tredje typ av ögondropp hon skulle ta.

Under hösten 2017 var hon kallad till återbesök för kontroll och fick besked att hon skulle kallas till jul 2017.

Nu är vi september 2018 och hon är fortfarande inte kallad, varpå hon gick upp US ögonavdelning den 4 september och ställde en fråga om när hon skulle kunna få komma eftersom hon dessutom saknade ögondroppar och behövde en receptförnyelse.

Efter att ha stått utanför mottagningen där hon tidigare fått receptförnyelse i cirka 10 minuter – i rummet fanns fyra av personalen – frågade hon ödmjukt om någon kunde kunde hjälpa henne. Hon berättade sitt ärende och fick till svar att hon var noterad för återbesök 30 januari 2018, men var fortfarande inte kallad. Hon frågade då om man kunde ta trycket så hon kunde få ett nytt recept. Svaret var att hon fick vänta tills hon blev kallad.

Men hon fick rådet att gå till sin optiker.

Under dessa valtider har getts löften om pengar till allt, pengar som aldrig tidigare funnits.

Min absoluta övertygelse är att det är inte pengar som fattas utan ledarskap och engagemang. Några av våra politiker har dessutom fått folk att tro att privat vård är dyrare än offentlig vård. Offentlig vård kostar mer rent budgetmässigt och dessutom klarar inte Region Östergötland sin budget utan hade förra året ett underskott på 370 miljoner för vården. I år ser underskottet ut att bli mer än förra årets underskott. Det är inte vinsterna i privatvården som är problemet utan regionens oförmåga att klara sitt uppdrag.

I privatvården är såväl brukare som anställda mer nöjda än i landstingsvården. Så vad är problemet? Misslyckandet för offentlig vård är kapitalt!

Göran Nord