Ordet fritt I regeringens förslag beträffande ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande som sökt asyl före den 24 november 2015 står att denna möjlighet omfattar de ”som inte begått brott”.

Härvidlag blir undertecknad mycket konfunderad. För enligt brottsbalkens nionde kapitel, så har den som medvetet ljugit inför en myndighet i syfte att tillförskansa sig otillbörliga fördelar gjort sig skyldig till brottslig gärning.

Min undran är hur regeringen kommer att hantera de ensamkommande som ljugit om sin ålder, för att få tillgång till utbildning och försörjning?

Kommer de att fråntas denna nya möjlighet?

Eller kommer gatuvänstern, med kyrkan, liberala partiledare med miljöpartiet i spetsen kräva, att svenska lag inte skall gälla för alla som vistas i Sverige?

Utvecklingen är därmed mycket oroande. Fru Justitias ögonbindel tas av, när känslor från aktivister får ersätta lagboken.

Ensamkommande som varit ärliga i sin asylansökan och uppgett att de varit 18 år eller äldre åker ut, medan de som medvetet ljugit om sin ålder belönas och kan få stanna kvar.

Jag kan bara konstatera att vår statsminister saknar ledarskap.

Harriet Larsson