Insändare Nu har Socialdemokraterna lagt in en motion till kommunfullmäktige den 15 februari. Motionen innebär att pensionärer över 70 år – cirka 13 000 i Linköpings kommun – kan få kostnadsfria resor med buss.

Även Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett pilotprojekt för kostnadsfria pensionärsresor.

Tidigare i januari 2019 har samhällsbyggnadsnämnden avslagit ett Linköpingsförslag för fria pensionärsresor. S, MP och SD var för förslaget medan Alliansen – M, L, C, KD – var emot.

För fria pensionärsresor uppskattas kostnaden för förlorade biljettintäkter för 27 000 pensionärer över 65 år till cirka 20 miljoner kronor.

Med S-motionen uppskattas kostnaden för pensionärer för 70 år och äldre till cirka 9 miljoner kronor. Det är mer än en halvering av kostnaden för pensionärer 65 år och äldre.

Nyligen har Trelleborgs kommun – M, KD, SD – beslutat att bussåkning blir gratis för alla över 67 år. Kostnad 5,8 miljoner kronor.

Man vill uppmuntra till resor med kollektivtrafik. Det är hälsosamt för de äldre. Det handlar om att folk ska våga röra sig mer ute. Ensamhet bland äldre ökar belastningen på vårdcentralerna. Man räknar med att få tillbaka kostnaden för detta i andra ändan.

Seniorresor är kostnadsfria i närmare 50 kommuner. Där kan nämnas Göteborg och Malmö och då är Göteborgs kommuns invånare fler än i hela Östergötland.

Sammantaget anser jag att M, L, C och KD borde ha en mer förstående inställning till att äldre i så stor utsträckning som möjligt ska kunna leva ett aktivt liv.

Bo-Inge Holmberg

Sturefors