Insändare Svar på ”Cykelkaos på resecentrum”, 13/9.

Hej ”Långpendlare”! Syftet med ombyggnaden i södra delen av resecentrum är att skapa fler cykelplatser. Då byggnationen är klar erbjuder den 470 platser mot tidigare 243 platser på samma yta. 88 stycken av dessa kommer att vara i cykelgaraget. Det kommer även att erbjudas möjlighet att ladda sin elcykel i garaget. Nya cykelplatser för lådcyklar/lastcyklar kommer också finnas.

Anledningen till att kommunen övervakar cykelparkering vid resecentrum är att vi vill skapa ordning och attraktivitet i området. Dels märker vi felparkerade cyklar som inte står i cykelstället, dels rensar vi bort de cyklar som är att betrakta som skrotcyklar. Detta gör vi regelbundet.

Vi kommer även att utöka antalet platser ytterligare och erbjuder idag även långtidsparkering för de som ska vara borta en längre tid. Detta för att alla ska kunna hitta en plats i ett cykelställ.

Snickaregatan är mycket riktigt ett stort och viktigt cykelstråk för de som bland annat ska till resecentrum. Det kan dessvärre förekomma grävarbeten under viss tid av olika slag på Snickaregatan, vilket kan försvåra framkomligheten. Cyklister ombeds då att ta en annan väg, exempelvis Repslagaregatan för att smidigare ta sig till resecentrum. På en del av Snickaregatan, vid korsningen mot Storgatan, har kommunen satt upp en cykelparkering i kanten av körbanan. På den sträckan får inte motordrivna fordon utom moped klass 2 köra. Placering av cykelparkering på torgytor kräver en annan typ av avvägningar än vid placering vid kanten av en körbana.

Kommunen kommer att sätta ut nya typer av cykelställ vid resecentrum. De nya ställen erbjuder möjlighet att låsa fast cykeln i ramen, något som efterfrågats av många cyklister. En del ställ kommer att vara tvåvåningsställ, då vi ser ett stort behov av att så många cykelplatser som möjligt skapas på en begränsad yta.

Jonas Sjölin

chef för Stadsmiljökontoret