Insändare Hur tänker man i Linköpings kommun kring parkeringar? Man har som mål att fler ska låta sina bilar stå parkerade och istället transportera sig på mer miljövänligt vis, vilket jag tycker är en god idé.

Men ibland kan man behöva använda sin bil och då ska man inte behöva cirkulera runt i området en timme för att hitta en parkering. Man ska inte heller behöva ställa sig på en parkering och betala trots att man betalar för boendeparkering varje månad.

Det har varit ansträngt med parkeringsplatser i Vasastaden under hela tiden jag har bott här. Nu är det ännu mer ansträngt relaterat till de beläggningsarbeten som pågår och det är fullständigt omöjligt att hitta en parkeringsplats.

En måndag var vi tvungna att flytta på bilen direkt på morgonen på grund av beläggningsarbeten på vår gata. De två små gator vi får stå på är fulla. Andra gator är det förbjudet att stå för att det är servicedagar. Det är fruktansvärt dåligt planerat utifrån oss boende i Vasastaden. Ingen information om dessa beläggningsarbeten har vi fått och vi ska dessutom betala boendeparkering trots att vi knappt kunnat nyttja den på grund av att det inte funnits någon plats.

Ni som planerar detta borde kanske tänka på att göra det på ett smidigare sätt och inte starta massor med projekt samtidigt vilket inte bara ställer till det här utan även i trafiken i Linköping i allmänhet. Ni borde kanske också fundera över hur ni kan förändra boendeparkeringen på ett sätt så det faktiskt fungerar.

Vi som bor här har svårt att få någon parkering på grund av att andra personer väljer att parkera här istället för parkeringshus eller andra större parkeringar. Det är ju fullständigt meningslöst att betala en avgift varje månad för en tjänst man inte kan nyttja. Det borde kanske bara vara boendeparkering och andra bilister får hänvisas till allmänna parkeringsplatser.

En boende i Vasastaden