Insändare Jag håller på och hanterar en cancer i urinblåsan. Två tumörer borttagna, (minst) en till på gång, tre operationer, cellgiftsbehandling. I trekvarts år har det hållit på nu.

Jag har ingenting att klaga på vad gäller behandlingen hos urologen på Vrinnevisjukhuset – tvärtom: vänligt och professionellt bemötande, klara och raka besked, stor hantverksskicklighet, öppenhet och tydlighet. Och relativt snabbt ny tid för nästa steg.

Men: mellan de olika stegen i behandlingen förekommer hela tiden fullständigt orimliga väntetider på provsvar från patologen: fem veckor – fem veckor – sju veckor. Och det är veckor där fantasierna om framtiden naturligtvis blir dystra.

Vad jag förstår så råder brist på patologer, och mängden patienter som behöver tjänsten ökar. Är det likadant i hela Sverige, eller kan man tänka sig att Region Östergötland köper tjänsten från landsting där köerna är kortare? Används modern teknik fullt ut, modern teknik som gör att provanalys kan ske snabbare på andra håll?

Är det en fråga om pengar, så får ni gärna för mig ta ut en 50-öring till i landstingsskatt.

Göran Sarring

Kimstad