Insändare Svar på "Historien om osten saknar flera svar", 5/3.

Varumärkesprövningen blev återkallad på grund av formella oklarheter i inlämnad ansökning. En ny ansökan skulle lämnas in när Arla på ett möte med kommunen talade om att man inte är främmande för att upplåta rätten att använda varumärket till någon som vill bedriva lokal osttillverkning i Boxholm. I detta läge har kommunen pausat denna fråga och hoppas att en bra överenskommelse träffas mellan Arla och någon som är intresserad av att fortsätta osttillverkning i Boxholm.

På uppdrag av kommunstyrelsen

Göran Lundström

kommundirektör, Boxholms kommun