Insändare Jag har hört att äntligen får seniorer och riskgrupper gratis vaccinering mot lunginflammation – en livsfarlig sjukdom för äldre.

Har ringt Region Östergötland för att höra om detta är sant. Efter diverse omkopplingar bekräftas det. Men på frågan om och hur detta skall gå till börjar problemen. Svar: kontakta din vårdcentral och begär vaccinering så ordnas detta. Kostnadsfritt.

På första frågan hos en vårdcentral blev svaret: du måste ha en remiss. Från vem? Och varför? Ingen visste något mer.

Efter förfrågan på två olika vårdcentralen blev svaren hos den första att, jo det skall nog fungera men kontakta receptionen – eller ring till Region Östergötland! Hos den andra blev svaret: jo, då det är gratis vaccinering, men det kostar 200 kronor som patientavgift.

Nu frågorna till Region Östergötland:

1. Varför informeras inte om detta via dagstidning som det görs med influensavaccin?

2. Vilka förutsättningar gäller för besöket på vårdcentralen?

3. Varför ”mörkar” man denna så viktiga information?

Svara inte att det finns information på ”nätet”. Alla har inte dator.

Hans-Göran Carlsson

Svar:

Vi beklagar att du fått otydlig information om vad som gäller för vaccination mot pneumokocker.

Sedan årsskiftet erbjuder Region Östergötland alla som är 65 år och äldre eller tillhör någon riskgrupp kostnadsfri pneumokockvaccination. Denna är inte säsongsbunden på samma sätt som influensavaccinationen utan kan tas när som helst under året och det handlar vanligtvis om en engångsdos.

Det behövs ingen remiss och vaccinationen kostar ingenting, men om man gör det i samband med ett annat besök på vårdcentralen betalar man som vanligt patientavgift för det besöket.

Alla vårdcentraler har informerats om vad som gäller kring pneumokockvaccination, men då detta är relativt nytt kan det hända att man på sina håll inte hunnit ge alla medarbetare information. Vi tar med oss dina erfarenheter i den fortsatta dialogen med vårdcentralerna.

Vi planerar i dagsläget inte att gå ut med någon annonskampanj men informerar i andra kanaler. Bland annat kommer du i nästa nummer av hushållstidningen Hälsotecken att kunna läsa om vad som gäller kring pneumokockvaccination.

Mara Kosovic

chef för Primärvårdscentrum i Region Östergötland