Insändare Jan-Erik Jansson skrev en insändare om fri parkering i Valla under julmarknaden (26/11).

Kärnfrågan/förslaget i inlägget lyder: ”Mitt förslag är att undantag görs för de stora besöksdagarna i samband med julmarknaderna och att parkering blir tillåten i Vallaområdet utan avgift dessa dagar.

Informera om parkeringsmöjligheter kring Valla gård! Hjälp bilisterna tillrätta så att det inte skapar problem för de boende i Valla under dessa dagar.”

Detta bemöttes dock ej i svaret, där man skriver: ”Vi kommer även i år i samband med julmarknaderna fortsätta med att föreningar samordna in- och utflödet från parkeringen i stadskvarteren. Frågor som vi diskuterar långsiktiga lösningar på är flöden för turistbussar och utökning av antalet parkeringsplatser för cyklar och bilar."

Problemet är ju inte in- och utflödet. Problemet är att platserna alls inte räcker till. Följden blir att man måste parkera längs gatorna – var annars?

Och förslaget att ta bort parkeringsavgiften de två dagarna bemöttes ej.

Så frågan kvarstår: kan de två dagarna då julmarknaden äger rum bli avgiftsbefriade längs gatorna i Valla?

Raili Wikström