Insändare Operationssjuksköterskans ansvarsområden är många, bland annat är hon medansvarig med kirurgen, om det skulle bli något fel, trots det en urdålig lön som knappast ger en pension som det går att leva på. Tekniken utvecklas med mer och mer apparatur, men personalen är densamma, för få. Detta gör också att fler slutar. En snabbutbildning gör ju inte saken bättre, utan dessa kommer att känna sig som andra klassens operationssköterska. Det tror jag inte SKAF accepterar.

Små enheter gör att personalen trivs. Dessutom behövs en chefssjuksköterska som behärskar specialiteten och kan utveckla operationssjukvården och som är mån om personalen. Samt ser till att det är god trivsel på avdelningen. När man omorganiserar så måste det hela sätta sig också, så att personalen får lugn och ro. Det finns personal bara man betalar!

Sedan finns det en annan tillgång, våra seniorer, som säkert skulle arbeta en till två dagar i veckan, men den svenska ålderismen motarbetar detta. Så kommer Annie Lööf med förslaget att ge 60 000 kronor till sjuksköterskor som stannar i fem år. Vem nappar på detta? Det är ju mindre än vad en riksdagsman har i månadslön. Och fem år! Nedvärderande tycker jag.

Leg sjuksköterska