Ordet fritt Svar på "Är ungdomskult Centerns nya linje?", 2/12.

Bernt Gustafsson har rätt i att Centerpartiets stämma placerade mig på plats 4. Stämman var inriktad på föryngring och förnyelse och riksdagslistan har tre skickliga företrädare före mig. Jag respekterar stämmans beslut, så klart, men kommer att bedriva en personkrysskampanj inriktad på röda kampanjpennor och hembesök till de som vill ha dem.