Insändare Widar Andersson, i Widars vinkel, beklagar sig 27/3 över konstiga politiska debatter och symbolpolitiska utspel. Han vill hellre ha seriösa och ”vuxna” debatter om centrala frågor. Just så; instämmer!

Många människor är numera verkligt oroliga över landets framtid på litet längre sikt, säg 20–30 år. En del oroar sig över växande kriminalitet, inte bara i storstäderna; andra ser risk för ekonomisk kollaps; många oroar sig för växande islamiskt inflytande i landet och eventuellt sharialagar på väg. (Självklart finns det andra hot.) Staten måste snart ta kontrollen över utanförskapsområdena, för annars kan integrationen inte lyckas. Men hur ska det gå till?

Framtiden känner vi inte, men vi kan påverka den. Vi har inte råd att göra misstag!

Tänk om våra politiker kunde på ett seriöst sätt debattera denna typ av frågor och inte bara spela taktikspel om mera kortsiktiga problem!

Gunnar, Linköping