Ordet fritt Under tisdagen fick vi uppleva en allvarlig händelse som kunde slutat riktigt illa. Snabbt på plats kunde många samhällsaktörer gemensamt och proffsigt rädda, hjälpa och skapa trygghet vid bussolyckan i Barhäll. Jag vill dock hylla och lyfta fram förskolepersonalens insats på platsen. Även de var drabbade av en mycket traumatisk upplevelse. Detta till trots blev de en ovärderlig hjälp för oss att samla alla de 51 förskolebarnen som mer än någonsin annars behövde någon bekant att söka tröst och trygghet hos.

Med dessa rader vill jag uttrycka min stora respekt och tacksamhet för ett proffsigt agerande.

Kenth Almroth

ordningspolis Linköping