Ordet fritt Ett arkitektritat hus som väcker känslor kommer att förbli tidlöst!

Så här skriver Mark Isitt, journalist och författare inom arkitektur, design samt stadsplanering, i en artikel på Residences hemsida den 16 augusti 2016: ”Utanför Linköpings centrum byggs ett bostadsområde som vill bryta invanda umgängesmönster. Det första huset, det experimentella House for Mother, visar vägen.”

Ett år senare nomineras ett rått betonghus i området till ett Kasper kalkon-pris av Föreningen Arkitekturupproret och jag frågar mig: Hur kan ett plåthus av Björn Förstberg hyllas samtidigt som ett betonghus av Hökerum Bygg rullas i tjära och fjädrar?

Om jag som samhällsmedborgare faktiskt kan se charmen hos ett litet plåthus med få fönster och fantisera om ett framtida gärdsgårdsstaket runt de fina odlingarna, där kontrasten mellan det hårda och mjuka i sitt sammanhang blir tilltalade – har jag svårt att förstå hur Arkitekturupproret inte kan se att ett rått betonghus är utsidan av en insida som överraskar i känsla och stämning – ett hus skapat för nya umgängesmönster.

Föreningen Arkitekturupproret skriver att de ska värna om tidlösa skönhetsvärden med inspiration från den klassiska byggtraditionen. Här har absolut betonghus en plats, betong som är den största beståndsdelen i vår stadsbyggnation och som berättar om tiden från industrialiseringens vagga till nutid. Magasinet 2 är inget spektakulärt skrytbygge utan en relativt oansenlig byggnad som är gjord för att leva och inspireras i. En byggnad fylld av känsla och förståelse för att ge människan utrymme att sätta sin prägel. Att den dessutom har placerats på en av Vallastadens bästa tomter är såklart en klädsam drapering.

Termen arkitektur avser i vidsträckt betydelse allt mänskligt byggande, i mer avgränsad mening byggnader av särskild dignitet eller konstnärlig ambition. Arkitekturens kärna är att skapa en harmonisk och balanserad kombination av tre motstridiga principer: Skönhet, styrka och användbarhet. Som de allra flesta människor vet överstiger den inre skönheten den yttre och det gäller hus gjorda i plåt såväl som i betong.

Christina Edlund

Vikingstad