Insändare Svar på "Det är den nya tekniken som förändrar", 5/1.

Signaturen JOB har tyvärr räknat fel på antalet nollor i sin beräkning av flygutsläppen. 2,5 ton koldioxid per person tur och retur till Thailand och 400 passagerare ger 1 000 ton – inte 1 000 000 ton, däremot 1 000 000 kilo, men detta angavs inte. 11 000 dylika flygningar kan alltså göras, om totala svenska flygutsläppen anges till 11 miljoner ton per år. Detta verkar rimligt, då många flygningar är kortare och några längre.

Själv inser jag definitivt att svenskarna flyger alltför mycket per capita och att vi snarast måste finna alternativa energikällor att driva flyget med.