Insändare Öppet brev till Arla.

Utan att veta alla faktorer bakom ert beslut ser det i varje fall från utsidan ut som ett beslut som kan ifrågasättas. Troligtvis behövs nu den närproducerade mjölken till den nya produktionslinjen i Linköping, och antagligen finns det extra produktionskapacitet i Östersund och tillgång på mjölk utan att det behövs några nyanställningar. Således sparar ni i storleksordningen 15 miljoner kronor, vilket i runda tal motsvarar lönekostnaden för de 23 som jobbar på osten idag.

Argumenten som förts fram, att nedläggningen i Boxholm skulle bero på att konkurrensen på ostmarknaden är stenhård och att mjölkbönderna skall få mer betalt, är det nog bara Arla som tror på. Möjligen är konkurrensen stenhård, men då lägger man inte ner ett varumärke som man tjänar pengar på och som går att utveckla vidare.

Vem skulle komma på att flytta Västerbottenosten till Skåne, med mindre än att man ville ta död på varumärket.

Om jag förstått det rätt, meddelar ni kommunens representanter bara ett par timmar innan ni offentliggör beslutet via er kommunikationsavdelning? Ett bättre sätt hade kanske varit att lyssna av kommunen om det var något de kunde bidra med för att kunna expandera verksamheten (mera mark, bättre avloppssystem, större butik intill 32:an etc).

Ansluter mig till en av talarna på folkmötet tidigare i veckan ”gör om, gör rätt ”. Det är ingen skam att ändra sig, och på något vis känns det som ni från ett industriellt perspektiv och ett varumärkesperspektiv är ute och cyklar.

Anders Anderberg