Insändare Svar på "Målet är bästa möjliga vård", 3/4.

Kaisa Karro har gett sin syn på omhändertagandet av höftfrakturpatienter. Hon är ansvarig för upphandling av sjukvård i Östergötland. Det är anmärkningsvärt att hon inte är medveten om vilken vård hon har varit med om att upphandla och hon förefaller okunnig om grundläggande fakta:

- Höftfrakturpatienter opereras i Motala alla dagar i veckan året runt. Bortsett från just höftfrakturpatienter skickas alla ortopedpatienter som behöver kirurgisk behandling till US. Att påstå att den akuta ortopedin finns kvar i Motala är en sanning med modifikation

.- Att påstå att det skulle vara en kvalitetshöjning att skicka nyopererade patienter fram och tillbaka är grovt vilseledande. Det strider mot nationella riktlinjer och vad forskning visat. Jag betvivlar att Kaisa Karro hittar någon, som idag är delaktig i vården av höftfrakturpatienter, som håller med om att de föreslagna förändringarna ger ”bästa tänkbara vård”.

- Akuten i Motala bemannas av akutläkare från US och hyrläkare sedan flera år tillbaka. Aleris har en ortopedbakjour som stöttar vid behov med telefonrådgivning och att bedöma röntgenbilder men kommer inte att arbeta på akutmottagningen.

Kaisa Karro bekräftar att elektiv vård, till största delen dagkirurgisk, flyttas från US till Motala. Det kommer dock inte stärka kirurgin i Motala eftersom det är US-läkare som kommer resa till Motala och utföra ingreppen. Det är främst antalet hyrda operationssalar som ökar, inte Aleris verksamhet. För att få plats med den ökande planerade kirurgin flyttas höftfrakturpatienterna till US.

Störst problem är inte att patienterna skickas till US för att opereras, värst är att de sedan nyopererade skall skickas tillbaka till Motala. US lider av en kronisk vårdplatsbrist. Det krävs inte någon större fantasi för att förstå vad som händer med patienter från västra länsdelen alla vackra ord till trots. Regionen är i full färd med att skapa ojämlik vård för dessa patienter som offras för att US ska klara sitt uppdrag.

Bengt Horn

överläkare, Aleris i Motala