Insändare Kan läsa att beslut om nybyggnation av brandstation i Kisa är taget. Som skattebetalare är jag högst tveksam till denna investering som är budgeterad till 50 miljoner kronor. Bygget är ritat av Fredriksson Arkitektkontor AB, en mycket kompetent firma med spetskompetens inom historiskt byggande men mig veterligen har de aldrig projekterat någon brandstation tidigare.

Inget fel i det men risken för oönskade kostnader stiger självklart om man inte har tidigare erfarenhet av liknande byggnationer.

Man får hoppas att kommunen gjort en korrekt upphandling där man frågat ett antal aktörer som kan de här frågorna och där bedömt pris, erfarenhet och kunskap. Behovet är trots allt en funktionsbyggnad där funktionaliteten och kostnaderna ska komma före design och extravaganser.

Att vi ska ha en fungerande räddningstjänst med bra bilar, bra material och bra villkor för de anställda är vi säkert alla överens om men varför inte istället för nybyggnation renovera den befintliga stationen? Självklart har en fastighet från 1947 sina behov av upprustning men även en rejäl översyn torde vara betydligt billigare än att bygga helt nytt. Att få ordning på problem i befintliga fastigheter görs dagligen och är inget unikt.

Personligen tycker jag att denna nybyggnation känns som ett stort resursslöseri och något som vår kommun inte har medel till.

Markus Ineståhl