Insändare Svar på "Övertro på marknadshyror", 21/2.

Björn Johansson, Hyresgästföreningen, skriver att marknadshyror inte löser alla problem. Det har han rätt i. Fri marknad är inte lösningen på alla problem men vi skulle komma en bra bit på vägen om vi vill lösa problemet och få fler bostäder i riket.

Flera regeringar av olika kulörer har under årtionden haft en låg ambitionsnivå för att lösa frågan. Kanske för att olika närstående särintressen stått mot varandra och att man inte vinner val på frågan, vad vet jag. Vad jag däremot vet är att i dagsläget krävs det både pengar och kontakter för att etablera sig på bostadsmarknaden.

Därför har Johansson rätt i att marknaden inte löser allt, utan det måste också till övergripande politiska lösningar. Björn Johansson citerar några av marknadens aktörer. Veidekkes vd Lars Weiss låter oss veta att kostnadsnivån nått toppen på nyproducerade lägenheter, det vill säga hyrorna blir inte lägre och bostäderna inte fler genom fri prissättning. Veidekke är en framgångsrik fastighetsutvecklare med många strängar på sin lyra. Fina bostäder bygger de också med fördel i storstadsregionerna. De säljer bostadsrätter i centrala lägen som är väldigt påkostade rent utrustningsmässigt. Inget fel i det, inte heller att Weiss är en före detta socialdemokrat i högsta nomenklaturan.

Vad jag vill ha sagt är att vi kanske måste höja blicken. Vi kanske måste utmana allt som står i vägen för en sund bostadspolitik. Måste normallägenheten vara 80 kvadratmeter när normalhushållet i Sverige pendlar mellan en och två personer? Kan vi gynna fastighetsägare som kan tänka andra materialval och välja bort kakel och induktionshäll? Kan vi utmana kommunerna och planprocessen och minimera kommunal särlagstiftning som i detalj bestämmer antalet garage och antalet decibel i sovrummet.

Vad sägs om en tvingande minsta standard via Boverket? Slutligen vill jag också säga att det finns problem som uppstår på kort sikt men som löses på lång sikt. Därför ska vi vara särskilt observanta på grupper som kan komma ikläm när och om ett stort helhetsgrepp tas där marknadshyror är en parameter. Generösa bostadsbidrag till de sämst ekonomiskt ställda pensionärerna är för mig en sådan sak. Jag hoppas att nuvarande regering eller en ny tillsätter en snabb utredning och tar tag i frågan. Många svar finns ju redan.

Torbjörn Nibelius

Ljungsbro

Kristdemokraterna