Insändare Vi är flera personalkategorier än sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningarna som behövs i vården kring patienterna och för att kunna bedriva en god vård behöver vi också vettiga arbetsförhållanden.

För att kunna öppna stängda vårdplaster behöver fler sjuksköterskor anställas och för att kunna locka dem till vården så behöver lönen höjas och arbetsmiljön förbättras. Det kan ingen säga emot. Och många åtgärder har skapats i syfte att underlätta för framför allt sjuksköterskorna på vårdavdelningarna, till exempel mindre vårdlag och fler stödfunktioner, till exempel sociala samordnare och koordinatorer. Fler funktioner kräver fler rum eller åtminstone fler arbetsstationer.

Paramedicinsk personal (fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, logopeder och kuratorer, för att nämna några) har växt som grupp då fler och fler verksamheter förstår betydelsen av ett multiprofessionellt arbetssätt. De behöver också lokaler. Många gånger ingår tjänstgöring på flera avdelningar, mottagningar och till och med flera kliniker. Då finns ett stort behov av att ha en fast plats att utgå ifrån. Och den saknas på både avdelningar och mottagningar.

Personal som har flyttat in på de nya mottagningarna vittnar inte om en bättre arbetsmiljö och tillräckligt med utrymme, tvärtom. Rum som är anpassade för en till två personer ska rymma minst det dubbla. Ett öppet kontorslandskap passar inte för vårdens verksamheter. Att ha telefonrådgivning i en sådan miljö är varken bra med hänsyn till sekretessen eller för att skapa förutsättningar för att kunna ge professionella råd och stöttning.

Administrativ personal (denna bespottade yrkeskategori som ingen vet vilken den är men vill spara in på och som många av oss räknas till) har fått flytta långt från verksamheten för rummen räcker inte. Om det är något som har missats i detta gedigna byggprojekt som heter Framtidens US (FUS) så är det planeringen av arbetsrum för personalen. Rummen räcker inte till alla som behöver.

Behovet av en plats med möjligheten att kunna stänga dörren, vara ostörd för att kunna koncentrera sig, kunna fatta viktiga beslut som vilar på vetenskaplig grund eller bara andas ut efter ett psykiskt tungt samtal, kan vara direkt avgörande i den fortsatta vården för patienten.

Det finns också forskning som visar på att en chef bara ska ansvara för ett visst antal medarbetare för att kunna utföra ett bra jobb. Fler chefer kräver också fler rum. Hur ska Framtidens US locka fler medarbetare och få dem att stanna när det inte finns fysisk plats att bedriva ett bra jobb?

Frustrerad paramedicinare