Insändare Correns referat (7/11) av tisdagens kommunfullmäktige i Linköping utelämnar väsentlig information. Det gäller frågan om Vänsterpartiets motion, krav om rätt till heltid när kommunen upphandlar tjänster.

Det fanns ett förslag till beslut från en enig kommunstyrelse (9/10) om att motionen skulle anses besvarad. I denna enighet i ingick även S+MP. Besvarad innebar att man delade motionens intention men att krav på heltid skulle tillämpas enbart på upphandlingar där det är relevant, inte blir kostnadsdrivande eller innebär konkurrensnackdel för små företag.

När sedan beslut i frågan tas i fullmäktige (6/11) byter S+MP åsikt, nu skulle motionen inte bara besvaras utan även tillstyrkas. Detta byte av ståndpunkt utelämnas av Corren och därmed får inte läsarna hela bilden.

Det som ska vara saklig och opartisk information till läsarna blir istället till viss del information från det socialdemokratiska partikansliet. Slutsatsen är således att i denna liksom i andra frågor framöver kommer det krävas att S+MP byter politisk linje i kommunpolitiken och blir lite mer som V, om SD ska kunna bli ”vågmästare” i Linköping.

Michael Cocozza (L)

kommunfullmäktigeledamot