Insändare Dagligen matas vi med undergångsprofetior: ”Detta är den sista generationen” som kan rädda världen innan skogarna brinner, jorden torkar i brist på nederbörd, i den mån de inte översvämmas av för mycket regn, isen smälter, växterna dör …

Till detta kommer att Trump verkar tokig, Brexit är början på EU:s förfall, demokratin är i gungning, högerpopulism breder ut sig delvis därför att Europas befolkning (ca 750 miljoner) anses ”översvämmas” av immigranter (ca 1 immigrant/år per 1000 européer!).

Fake news sprids i sociala medier där 4/5 av två-åringar (!) använde internet 2017 och 1/3 av svenska 2–3-åringar har egen surfplatta. Antalet svenskar som är långtidssjukskrivna på grund av utmattning/utbrändhet har sexdubblats sedan 2010. Men det brukar varken skyllas på ständig tillgänglighet på sociala medier, flera timmar/dygn på internet eller på relationsproblem (ca 50 000/år gifter sig och ca 25 000/år skiljer sig), utan på stress i arbetslivet där antal sysselsatta arbetade i genomsnitt 30 tim/v 2017. (Oj, så mycket!)

För 100 år sedan var 75 procent av jorden befolkning extremt fattig, nu bara 10 procent av en flerdubbelt större befolkning. Aldrig förr har barnadödligheten varit lägre, läskunnigheten större, medellivslängden längre, svält mer sällsynt. Till och med antalet krigshärdar har minskat, antalet dödade i terrordåd har gått ner.

Men kanske krävs undergångsprofetiorna en tid för att salongsradikalismen ska övergå i förändrat beteende: Halvera renoveringshysterin, modehetsen, semesterresorna, fasadbelysningen, matsvinnet, konsumtionen av kött, varmvatten, elektronikprylar … för att återgå till den absurt låga (?) levnadsstandard vi hade för ett par decennier sedan! (Tänk vad vi måste ha lidit!?)

Återanvändning blir kanske till och med tillåtet på tippen!? I kombination med mer skog och ny teknik att ta hand om luftföroreningar inklusive koldioxid, och goda möjligheter att skapa ren energi, kommer vi att kunna minska utsläpp, hejda jordens uppvärmning, bevara mångfald av växter och djur inklusive homo sapiens. Våra barn och barnbarn: Misströsta inte! Kavla upp skjortärmarna istället! Kriser har övervunnits förr. Mänskligheten går inte under. Framtiden är ljus!

Johnny Ludvigsson