Varför har nya parkeringsregler införts för parkeringen vid Valla minigolfbanor? Förr fick man stå gratis i fyra timmar. Nu finns bara ett fåtal platser och enbart i två timmar.

Två timmar är för lite för en runda och det är många andra som spelar samtidigt. Och varför färre gratisplatser? Platserna ska ju räcka till även för de som besöker stall, lekplats, museer eller bara köper glass.

Många är arga för dessa ändringar och jag vill ha ett svar från den som är ansvarig!

Jan Hyllander