Insändare Det pratas om att förbättra kollektivtrafiken, men vad görs? Under de senaste åren har biljettpriserna i Östgötatrafiken bara höjts. En länsbiljett för ett dygn kostar idag 100 kronor för en ungdom, när samma biljett tidigare har kostat 84 kronor. Samtidigt har enkelbiljetter också blivit dyrare. Priserna på biljetter är på tok för höga och borde sänkas!

På Östgötatrafikens hemsida skriver de själva “Utformningen av våra resor och tjänster ska också bidra till ett klimatpositivt samhälle.” Trots detta kommer uppgången av priser göra att det blir mindre lönsamt att åka kollektivt, något som kommer att ha en negativ inverkan på miljön när fler väljer att åka bil istället.

En billigare kollektivtrafik ger också ungdomar möjligheten att ha fritidsaktiviteter, oavsett vilken ekonomisk klass de tillhör. Sommaren 2018 delades ett kort ut till elever i sexan upp till andra året i gymnasiet, som gav dem möjligheten att åka gratis med Östgötatrafiken. Kortet gav alla ungdomar en möjlighet att få en bra sommar, vilket dessutom är bra för integrationen i samhället.

Samtidigt måste man förstå att Östgötatrafiken är ett företag och att ekonomin måste gå runt för att kunna erbjuda sina tjänster. Trots detta kan vi inte stirra oss blinda på ekonomin, eftersom Östgötatrafiken redan är ett till stor del skattefinansierat företag. Alla vinster kan dessutom inte mätas i pengar och om vi vill ha ett system som är tillgängligt för alla bör vi skjuta till pengar. Så satsa på kollektivtrafiken och sänk priserna!

Melissa Forsberg