Insändare Det är glädjande att kommunen satsar pengar på idrott i termer av hallar och konstgräsplaner efter att detta tidigare varit ett eftersatt område. Säkert finns ett inslag av valårsgenerositet med i bilden.

Dock måste man ta ett steg tillbaka och tänka till så att ambitionen inte slår fel ut. I nuläget är de största och bland de mest framgångsrika idrotterna innebandy och fotboll. Båda idrotterna pekar på bristen av å ena sidan hallar och å andra sidan konstgräsplaner. Därför låter det ogenomtänkt när man planerar att göra om Linköpings enda hall med konstgräs inomhus till hallar för andra idrotter.

I gengäld tänker man tälta in en utomhuskonstgräsplan som redan kan nyttjas på vintern. Netto kommer man därför under nästa vinter minska antalet konstgräsplaner som är tillgängliga vintertid, och detta för den största idrotten i stan?

Om man absolut måste bygga om Wahlbeckshallen till annan verksamhet så får man väl anlägga ytterligare en konstgräsplan för inomhusbruk istället för att tälta in en befintlig. Antingen får man anlägga en ny konstgräsplan ute i Ryd, eller så får man hitta en annan plats med kort avstånd till många fotbollsklubbar.

En lämplig plats för 1–2 konstgräsplaner för vinterbruk skulle kunna vara i anslutning till Karlberg där BK Derby har sin verksamhet, men dit ytterligare 5–6 klubbar har kort avstånd.

När man satsar på konstgräsplaner är det viktigt att flera klubbar kan dela resursen istället för dyra satsningar utanför stan där endast enskilda klubbar har verksamhet. I artikeln om satsningen konstaterades att det gick drygt 11 000 kommuninnevånare per fullstor halll, och den siffran vill man få ner. Antal kommuninvånare per konstgräsplan som kan nyttjas vintertid är betydligt större och blir än större om kommunen genomför sina planer på att bygga om Wahlbeckshallen inför nästa säsong utan att ersätta med en ny plan.

Fotbollsfantast