INSÄNDARE SVAR TILL C-H LÖFGREN, CORREN 21/12

Jorden är skadad av olika former av utsläpp, bland annat koldioxid till atmosfären. En grundorsak är att materiell tillväxt tillmäts större betydelse än klimat och miljö. Vårt ekonomiska system fungerar bäst vid eller rent av kräver materiell tillväxt. Denna strider mot nuvarande former av liv på jorden. Trots det vill flertalet partier inte styra kapitalismen så att dess skador på jorden hålls inom rimliga gränser. För att livet på jorden ska ha en chans att bli drägligt för majoriteten av befolkningen krävs att miljöhänsyn måste ges företräde framför bolagens önskan om maximal vinst. Men så sker inte i tillräcklig grad. I Sverige är Vänsterpartiet det enda parti som ifrågasätter kapitalismen.

Men allt som oftast anklagas Vänsterpartiet för de brott mot mänskliga rättigheter som begåtts i andra länder och epoker. Detta måste betraktas som ett svaghetstecken hos den politiska högern. Dagens politiska diskussioner borde ju handla om vad partierna vill nu och i framtiden, inte om ståndpunkter från förra seklet. Eller vad sägs om att anklaga dagens Moderater för ståndpunkter dess föregångare Högerpartiet haft i Sverige? Högern var motståndare till att införa allmän och lika rösträtt för män fram till 1918. Högern var motståndare till kvinnlig rösträtt till 1921 och mot införandet av 8 timmars arbetsdagen intill 1919 för att nämna tre tydliga exempel. (Det finns dock betydligt fler). Men när hörde man i den politiska diskussionen varningar för dagens Moderater baserat på Högerns tidigare inställningar?

C-H Löfgren misstänkliggör Vänsterpartiet i en insändare genom att dra upp Sovjetunionens antidemokratiska politik. Det måste anses vara en avledande manöver att inte fokusera på dagens ödesfrågor såsom jordens klimat och större global ekonomisk jämlikhet för att undvika konfliktskapande flyktingströmmar - de två viktigaste globala perspektiven inför 2019.