Insändare Innehållet i följande text kan låta som gnäll men det står för många boende i Skäggetorp. Ett tack till de privatpersoner som smyckade pelarna vid entrén till Skäggetorp centrum och till föreningar och alla enskilda personer som efter möjlighet försöker göra Skäggetorp till en trivsammare stadsdel.

Vad man saknar är ett bättre engagemang från kommunen och de privata bostadsföretagen i området. Agora, det nya allaktivitetshuset, i all ära men det välkomnas säkert mest av ungdomar. För äldre och handikappade finns det inte utrymme för lämpliga aktiviteter. Vid den informationen som nyligen gavs i det nuvarande biblioteket nämndes bara tillkomsten av ett café. Det är bara det att under de tretton år som jag har bott i Skäggetorp har det öppnats fyra caféer och alla har fått lägga ner på grund av dålig lönsamhet.

Ett stort problem är segregationen som måste bekämpas. Det är inte märkligt att de som har valmöjligheter vad gäller bostad inte söker sig till ett bostadsområde där skolans högstadium har 98 procent elever med utländsk bakgrund och där de talar 25 olika språk. Det är en svår ekvation att lösa och det kräver ett nytänkande från kommunen och bostadsföretagen.

De privata bostadsföretagen måste – för de har hittills blundat – ta itu med den biltrafik som dag liksom natt pågår på gång- och cykelvägar i bostadsområdet och komma till rätta med hanteringen av sopor. Detta och att det saknas rabatter och urnor med blomster i större delen av området och andra brister i den yttre miljön ger dålig reklam för området.

Bertil Jacobsson