Ordet fritt Linköpings kommunpolitiker hävdar att rådande förskoleplatsbrist ska byggas bort i Skäggetorp. Problemet är att det saknas förskollärare till de nya förskolor som redan finns. I långa perioder ersätts förskollärare av outbildade vikarier vilket medför negativa konsekvenser för verksamhetens kvalitet och ställer omöjliga krav på befintliga förskollärare att leva upp till läroplans mål. De barn som får förskoleplatser på förskolor med få eller inga förskollärare erbjuds i princip bara barnpassning.

I förskolans styrdokument står det klart och tydligt att pedagogisk verksamhet som håller en hög kvalitet förutsätter att den bedrivs av förskolepersonal med hög utbildningsnivå och kompetens.

I Correns artikel (2016-12-09) beskriver Sandra Wahlström, ordförande för Lärarförbundet i Linköping, situationen i Linköpings förskolor på ett så träffande sätt att majoriteten av alla förskollärare i kommunen kan skriva under hennes beskrivning.

Det är väldigt oroväckande att Skäggetorp har mycket lägre andel förskollärare i jämförelse med andra områden trots tydliga forskningsresultat som visar att en förskola som inte är likvärdig riskerar att reproducera och förstärka segregation och social ojämlikhet.

Vad tänker Linköpings kommun göra för att se till att behålla befintliga och locka nya förskollärare till Skäggetorp?

Förskollärare