Insändare Dagens bilister har det inte lätt ute i trafiken. De ska både visa vart de ska och med vilken hastighet de framför sina fordon.

Detta val skall vara gjort i rättan tid. Blinka i god tid för att göra ett filval. Dessutom ska man i god tid blinka innan man lämnar rondellen genom att blinka höger. Tydligen har många bilister tekniska fel på sina körriktningsvisare. Eller är det kanske på det viset att de inte utnyttjar dem till 100 procent för att säkerställa att trafiken flyter på ett säkert sätt? Många bilister bör här göra bot och bättring.

Jag är också helt övertygade om att våra bilister inte bryr sig om hastighetsmätarna överhuvudtaget. Dessa är normalt inställda så, att de visar en något för hög hastighet. Med andra ord, om din mätare indikerar 60 km/tim så ligger din sanna fart på omkring 55 km/tim.

Brokindsleden in mot stan slutar med att högsta farten ska hållas till max 40 km/tim. Denna fart är det i dagsläget ytterst få bilister som håller. Många bilister framför sina fordon med upp till 70–80 km/tim. Kan detta missförhållande bero på en felaktig hastighetsmätare eller en djupt rotad vilja att följa rådande bestämmelser gentemot övriga bilister, kommunens bestämmelser eller polisen? Nej, naturligtvis är dessa missförhållanden att hänföras till bilisternas uppenbara ovilja att följa kommunens hastighetsbestämmelser.

Det vore här på sin plats att kommunen och polisen tillsammans på ett effektivt sätt följer upp dessa frågor. Mäter upp bilarnas hastighet till 100 procent med hjälp av en bra hastighetskontrollutrustning, samt att varje bilist blir bötfälld. På så sätt kommer säker samtliga bilister att bättre kontrollera sina hastighetsmätare. Bilens ägare skall alltid bli bötfälld oavsett fordonet framförs av ägaren eller någon medlem inom familjen.

Fritz Widqvist