Insändare Jag glömmer eller har ofta ingen frukt med mig till skolan och jag vet att jag inte är ensam om detta. Det här ger konsekvenser under den långa skoldagen. Ett exempel är att vi som inte har frukt blir nedstämda och får svårare att lyssna. Därför tycker jag att skolan ska bjuda på en gratis frukt till alla skolbarn varje skoldag.

För det första blir vi elever trötta, slöa och energilösa när vi inte har någon frukt med oss. Detta gör att vi har svårare att fokusera och jobbar sämre på lektionerna och när vi kommer hem efter skolan är vi trötta, irriterade och hungriga, men med mitt förslag kan istället alla barn komma pigga, glada och energifyllda hem efter skolan och till alla lektioner.

För det andra kommer en frukt om dagen göra att vi elever orkar de långa och sena eftermiddagslektionerna. Det finns vissa elever som inte äter frukost som de ska och man märker tydligt vilka som inte har fått i sig tillräckligt mycket energi.

Slutligen vill jag påpeka att skolan ska vara gratis. Har man flera barn och ska köpa frukt till alla varje dag så blir det väldigt dyrt och vissa barn kanske inte har råd med den kostnaden.

Sammanfattningsvis vill jag säga att en gratis frukt om dagen kommer att ge gladare, piggare och välpresterande barn. Och det är väl så vi vill ha det? Jag tycker att en gratis frukt om dagen är värt att satsa på!

Nike, elev på Hjulsbroskolan