Insändare Svar på ”Vem vill vara plugghäst?”, ledare 10/5.

Skolplikten är knappast ett hot mot elevers lärande. Men det är frånvaro. Omfattande forskning visar att frånvaro kan leda till:

- sämre skolresultat

- avbrutna gymnasiestudier

- psykisk ohälsa, missbruk, ensamhet

- arbetslöshet

Föräldrar vill att det ska gå bra för deras barn, inte att de ska tillhöra de 17,5 procent utan behörighet till gymnasiet. Gymnasieutredningen föreslog därför medverkansansvar för vårdnadshavare i syfte att stärka elevens deltagande i utbildningen. Klokt.

Ledarskribenten Christian Dahlgren håller nog med. 2015 skev han ”Skolk är skolk och är oacceptabelt. Eleverna har ett ansvar att sköta sig. Föräldrarna har ett ansvar för att deras barn infinner sig i skolan.”

Är skolan omodern? Skolnärvaro är utsatt för konkurrens. Skolmaterial på skolwebben gör att elever inte ”behöver” gå till skolan. Vissa rektorer säger att elever lär sig mer på youtube än i skolan. För att skolan ska vara kompensatorisk och ge alla elever likvärdig utbildning, behöver vi försvara skolmiljön som ”omodern” och ge undervisning i skolan. Skolnärvaro i en god skolmiljö främjar lärande och psykisk hälsa.

Skolan behöver ett starkt självförtroende och visa att närvaro har ett värde. Lärare behöver stöd för ordning i klassrummet så att elever vill komma till lektionerna och i tid. Att räkna, läsa och skriva är grunden för senare ämnen. Skolan ska upptäcka elevers svårigheter tidigt och ge stöd. Vi ska inte öka ojämlikheten i skolan ytterligare genom att lägga över på föräldrar rollen att vara lärare.

Dahlgren, som varken tycker om skolk eller skolplikten, vill ha debatt om skolan. Bra! Vi behöver tänka fritt och rätt. Skolan är vår.

Malin Gren Landell

regeringens tidigare utredare av skolfrånvaro