Insändare Dataskyddsförordningen GDPR syftar till att skydda levande personer vid hantering av personuppgifter. Det finns goda aspekter av detta. Men det finns också tydliga nackdelar. GDPR leder nu till att alltfler skolor avstår från att göra den traditionella skolkatalogen, med fotografier och namn på elever och personal.

Det är lätt att förstå skolornas tvekan kring att göra skolkataloger. Det medför pappersarbete och en del elever kommer inte ihåg att lämna in underskriva blanketter i tid. Lärarna bör få fokusera på undervisning och inte drunkna i administration.

Men skolkatalogen fyller viktiga funktioner som socialt kitt framför allt inom skolan. Med hjälp av skolkatalogen kan barnen lättare lära sig namnet på andra barn som de ser, träffar och leker med på skolgården och även utanför skolan. Att lära sig namn på barn utanför den egna klassen är viktig kunskap för att främja goda relationer på skolgården. Det är en trygghet för barnen också att lära sig namnet på de vuxna som jobbar i skolan, inte bara den eller de lärare som är inne i det egna klassrummet.

Även lärare och föräldrar har stor hjälp av skolkatalogen. Föräldrar interagerar förstås inte dagligen med barn och personal på skolan. Men det är lättare att engagera sig i vad som händer på skolan när man kan lära sig vem som är vem. Föräldrar har en trygghetsfrämjande roll för fler än sina egna barn men det är lättare att leva upp till den rollen när man lär sig känna igen barn och personal.

Numera är det få barn som har exakt samma klasskamrater genom hela skoltiden. Dels bidrar skolvalet till en större rörlighet än förr. Dessutom gör skolorna ibland om klasserna mellan förskoleklass och 1:an, mellan låg- och mellanstadiet, eller mellan mellanstadiet och högstadiet. Av dessa skäl är det för dagens föräldrar tyvärr ofta svårt att känna igen ens de egna barnens klasskamrater.

Låt inte en defensiv tolkning av GDPR göra att vi förlorar skolkatalogen. Den är viktig att ha kvar.

David Ludvigsson