Ordet fritt Hög tid för skolorna att sitt ansvar för miljömålen!

I Linköpings policydokument för miljön läser vi: ”2010 antog Linköpings kommunfullmäktige målet att bli en koldioxidneutral kommun 2025. Det är ett mycket ambitiöst mål, både nationellt och internationellt. För att lyckas nå dit behövs ett stort engagemang och vilja till förändring hos såväl kommunen, näringslivet som kommuninvånarna. Det kommer att göra Linköping till en ännu bättre stad att leva i.”

Bland tolv enkla konkreta råd finner vi som första punkt:

”Välj buss eller cykel.”

Som granne till en av kommunens skolor, Änggårdsskolan, ställer jag mig undrande till hur kommunen ska klara av detta mål om inte skolorna tar sitt ansvar bland sin egen personal. Trots utmärkta bussförbindelser med en hållplats några meter från skolans entré är en överväldigande majoritet av personalen bilburen och åker en och en i bil till och från arbetet.

Borde inte skolorna med sin pedagogiska uppgift ställa upp på miljömålet?

Subventionera busskort i stället för parkeringsplatser!