Insändare Varför henar ni?

Användningen av begreppet kan ha tre grundorsaker.

Man vill beskriva en person som själv inte anser sig vara av vare sig maskulint eller feminint kön, eller kanske en blandning av båda. Då kan ju benämningen vara lämplig för att dessa inte ska känna sig diskriminerade.

En annan användning verkar ha ett vänsterpopulistiskt drag av genustänk, utan större djup och mening. Måhända det självdör med tiden?

Den tredje, och vanligaste, orsaken tycks vara att den som yttrar sig av bekvämlighetsskäl tar till hen när man inte kan/vill ange könstillhörighet. Svenska språket rymmer ju så många andra, eleganta omskrivningar: Personen, eleven, läraren, patienten, den skadade, den misstänkte och så vidare.

Om man inte har tillräcklig intellektuell spänst för att göra en snygg omskrivning tycker jag man ska avstå från att publicera sig.

Ja, ett fjärde användningsområde finns ju, hen är ett enkelt handverktyg för skärpning (bryning) av eggar

Och så en annan sak. De senaste numren av Corren har innehållit alltför få insändare från läsarna, desto fler artiklar från politiker. Man kan ju misstänka att de senare nu håller på att trappa upp verksamheten inför valet och efterhand helt tar över debattsidorna. Alltså, skriv fler insändare, ett klagomål på dålig snöröjning i Malmslätt är oftast mer läsvärt än snömoset i de politiska inläggen.

Tord Gustafson

hen