Insändare Det är upprörande att se hur dåligt många bilförare klarar av att köra i vinterväglag med följd att det inträffar ett stort antal halkolyckor, många beroende på vårdslös körning genom för höga hastigheter och för korta avstånd till framförvarande fordon. Får man ett hastigt oväder med ett par decimeter snö blir det kaos på vägarna.

För att uppnå Trafikverkets nolltolerans av dödsolyckor måste man förändra såväl utbildning i halkkörning som synen på föraransvar.

Cyklar man utan påsatt ljus i mörker kan man få böter. Om man kör bil alldeles för fort i vinterväglag och sladdar över i mötande körbana och/eller kör av vägen med ibland personskador till följd får det ingen konsekvens för bilföraren. Detta är ju helt obegripligt.

Många planerar inte in extratid för resan i dåligt väder utan stressar på och kör som vanligt och litar alldeles för mycket på sina bilar med dubbdäck och ibland fyrhjulsdrift men saknar helt kunskap om hur bilen reagerar i sladd och hur man ska klara sådana situationer. De här förarna finns i trafiken och utsätter många andra vägtrafikanter för fara.

Trafiken har dessutom allmänt sett blivit mer aggressiv och mindre hänsynsfull.

Det borde vara så att de flesta som kör av vägen i vinterväglag eller orsakar trafikolyckor borde lagföras för någon form av vårdslöshet i trafik då man inte anpassar körsättet till vägens beskaffenhet.

Jag önskar även att polisen inte med automatik bara rapporterar att olyckor inträffat på grund av halka utan också utreder ansvarsfrågan. Det är inte halkan som orsakar olyckor, det är istället i många fall förarens bristande omdöme och oförmåga att köra bilen i vinterväglag.

J Billy