Insändare Det gick att läsa i Corren 4 januari att parkeringsavgift skulle införas vid äldreboende och skolor. Anledningen skulle vara skatteskäl.

Under vår och höst 2018 har också införts parkeringsavgift på alla små gator i Valla och Gottfridsberg.

Stockholms kommun har precis fått bakslag på att införa parkeringsavgift i Bromma. Man har varit tvungen att med omedelbar verkan slopa p-avgifterna, tejpat över hundratals skyltar och p-automater och måste göra om 289 lokala trafikföreskrifter.

Transportstyrelsen fastslår i beslutet att kommunen inte har följt vad som står i kommunala avgiftslagen från 1957. Där står att ”I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera (...)”.

Det är viktigt att vara tydlig med vad syftet är med att införa parkeringsavgifter. Kommunerna måste kunna motivera sina avgifter med hur hårt belastade gatorna är, trafiksäkerheten och framkomligheten.

Landets kommuner måste nu ta hänsyn till Transportstyrelsens beslut. Det är lockande för politiker att införa och höja p-avgifter och felparkeringsavgifter för att täcka hål i den kommunala budgeten. Redan tidigare rättsfall visar att p-avgifter inte får användas som skatteskäl.

Ser fram emot hur kommunen motiverar införandet av parkeringsavgift på smågator med i stort sett ingen annan trafik utom av de som bor där eller vid som nu är fallet införa avgift vid äldreboenden och skolor

från om med 1 februari.

Birgitta Sjöberg