Insändare Planeten jorden omges av en tunn hinna, atmosfären. Det är i denna gas bubbla livet har sin hemvist. Om temperaturen i skiktet ändras får det följder för planetens klimat. För närvarande blir klimatet varmare. Orsaken är känd – vi spär på atmosfärens innehåll av koldioxid. Denna kommer från att vi eldar med fossila bränslen – kol, olja och gas. Atmosfärens temperaturökning leder till oförutsägbara katastrofer som hotar människans existens. Ska vi få stopp på uppvärmningen måste de fossila bränslena få stanna i jorden. Orsak och åtgärd är självklara.

Problemet är att hitta en annan energikälla. Det finns en – solstrålningen.

Det vi mottager på planeten är miljarder gånger mer än vi behöver. Men hur skall vi omvandla strålningen till elektricitet? Det har vi löst med solceller. Bara en bråkdel av till exempel Sahara täckt med solceller skulle räcka för människans energibehov. Ett problem kvarstår dock, hur distribuera energin till planetens alla hörn? Skall det ske som el eller som vätgas eller på något anat sätt?

Vi har alltså en energikälla men har inte teknik för att utnyttja den i stor skala. Varför har det blivit så? Vår utveckling – tekniskt och samhällsbygget – har råkat styras av jakten på rikedom, inte av behoven. Inte av omtanke om den egna helheten än mindre om miljön i övrigt. Sapiens förmåga att bygga hållbara samhällen kontraherar bjärt mot till exempel termiternas fantastiska prestationer i Brasilien.

De flesta efterlyser besparingar hemmavid på användning av fossila bränslen. Sveriges andel av världsförbrukningen uppgår till några promille! Vad vi företar oss är totalt utan betydelse.

Vad skulle lilla Sverige kunna bidra med? Jo, försöka åstadkomma uppslutning kring ett världsprojekt för att utnyttja och distribuera elenergi med bas i solens strålar. Ett projekt lika grandiost som termiternas. Målet att rädda människan. Sverige skulle i många sammanhang upphäva sin röst och tala för en sådan världsomfattande satsning. Det är bråttom om vi skall ha en chans. Satsningen kräver att privata vinstintressen elimineras och att fokus blir på den gemensamma ansträngningen att samla all vår tekniska kunskap.

I ett ”moln” organiseras allt vi kan och vet, tillgängligt för alla för att snabbt hitta de bästa lösningarna. Det är bråttom om vi skall kunna avstyra katastrofen. De kommande klimatrelaterade våldsamma incidenterna kan hjälpa till att få världen att lyssna på Sverige.

Kommer vi att ta ett sådant initiativ? Knappast, så insyltade som vi är i privatägandet där bara giriga entreprenörer står för nyskapandet – det ofta rent destruktiva. Det är sorgligt. Kanske kunde det ha blivit något av oss människor om vi valt att samarbeta för allas väl och överlevnad. Men vi har kanske inte i våra gener de förutsättningar termiterna har.

Såg nyligen en spekulation. Varför har inte någon Sapiens civilisation gett sig tillkänna? Det borde finnas miljoner Sapiens bara i vår galax. Har vi någon inbyggd svaghet som gör oss kortlivade? Dömda till att bli en kort parentes? Men varför inte göra åtminstone ett försök med det Stora Energiprojektet?

Termit