Insändare Svar på ”Riv hindren för en sund bostadspolitik”, 27/2.

Torbjörn Nibelius svarade på min artikel ”Övertro på marknadshyror” (21/2). Jag vill först tacka Nibelius för en resonerande och nyanserad ton. Jag håller med om att Sverige under många år haft en låg ambitionsnivå gällande bostadsbristen. Man kan snarast säga att bostadspolitiken från statligt håll varit frånvarande sedan 90-talet. Jag håller också med om att detta lett till extrem bostadsbrist och att det idag krävs ”både pengar och kontakter” för att få en bostad.

Jag håller däremot inte med Nibelius om att en ”fri marknad” gör att vi kommer ”en bra bit på vägen om vi vill lösa problemet och få fler bostäder i riket”. Min poäng är just att en fri marknad inte påverkar byggandet. Vi har haft marknadshyror tidigare och vet att det inte ledde till ökat byggande. Samma erfarenheter har man från andra länder. Inte ens stora privata aktörer i Sverige säger att de kommer bygga mer med fri hyressättning. När vi med stor säkerhet kan slå fast att fri hyressättning inte leder till ökat byggande eller löser bostadsbristen borde varje ansvarsfull politiker ställa sig frågan varför det ska införas.

Nibelius tycker att vi ska ”höja blicken” och diskuterar därefter sänkta krav på bostäders standard och storlek, kommunala särkrav och bullerregler som en väg framåt. Det går visserligen att diskutera dessa frågor, men det leder inte till att det byggs mycket mer.

Jag menar att vi måste höja blicken mer. För att råda bot på bostadsbristen och se till att alla kan få en god bostad till rimlig kostnad, måste vi inse att en verkningsfull bostadspolitik alltid har kostat pengar. Detta är inget nytt utan var det självklara ända från 90-talet. Politikerna måste inse att staten måste medverka vid finansiering av nyproduktion, till exempel genom statliga topplån, för att få ner kostnaderna och därmed hyrorna. Vi vet av historisk erfarenhet både från Sverige och andra länder, att marknaden inte löser bostadsbristen utan hjälp från det offentliga.

Björn Johansson

ordförande Hyresgästföreningen region Sydost